fbpx
Is PUR schuim waterdicht?
SUPURHELD
Lees dit artikel en word zelf een supurheld…poooof!
Om op deze vraag te antwoorden is het belangrijk te weten dat er tientallen verschillende soorten PUR schuim bestaan, elk met hun eigen specifieke eigenschappen. Het waterdicht zijn van een PUR schuim hangt vooral samen met de open of gesloten cellige structuur van het PUR schuim. Een chemische aangelegeheid dus…

Doorgaans zijn bouwschuimen uit de doe-het-zelf zaken opencellig schuim, en nemen die vochtpartikels in zich op. We spreken in hoofdzaak over één componenten PUR schuimen. Anderzijds bestaat er ook twee componenten PUR schuim, dat veelal een gesloten cellen structuur heeft. Het percentage aan gesloten cellen zal gaan bepalen of het PUR schuim waterdicht is. Een PUR schuim met meer dan 95% gesloten cellen is een perfecte barrière tegen vocht. Het testen van het waterdicht zijn van een PUR schuim kan gedaan worden door de onderdompelingstest. Een stuk PUR schuim wordt vooraf gewogen met een precisieweegschaal, en dan gedurende 24h volledig onder water gehouden. Achteraf geeft het gewicht een indicatie van de mate waarin het PUR schuim waterdicht is. In de technische fiche wordt dit uitgedrukt in een percentage van het oorspronkelijk massagewicht.

Dus ja, er bestaan PUR schuim die perfect waterdicht zijn. Hiervoor dien je het percentage gesloten cellen te bekijken dat staat vermeld in de technische fiche van het PUR schuim in kwestie.

Ontvang onze nieuwsbrief.