fbpx

ZWEMBAD ISOLATIE

Door de zijkanten van een zwembad te isoleren zal het water langer op temperatuur blijven en minder snel afkoelen. Een isolatielaag van 5 cm verlaagt de energiekosten met 60-70%. De opgewekte warmte, en dus energie, blijft in het zwembad en gaat niet verloren langs de wanden. Het isolatieschuim kan eenvoudig en snel tegen de buitenkant van de zwembadwanden worden gespoten en vormt zo een hermetisch gesloten geheel. Het isolatiemateriaal is waterdicht zodat het geen vocht kan opnemen. Een duurzame oplossing die aan de ene kant zorgt voor aangenaam warm water dat niet snel afkoelt, en aan de andere kant een enorme besparing op de energiekosten die nodig zijn om het water op temperatuur te houden.

JACUZZI ISOLATIE
Onze isolatieschuimen worden gebruikt bij de productie van whirlpools, maar ook tijdens het reparatieproces. Het isolatieschuim vermindert drastisch de energiekosten om het water op de juiste temperatuur te houden. Daarnaast wordt het schuim ook gebruikt om alle leidingen binnenin te fixeren, en om het geluid te verminderen.

LET OP: het isoleren van de zwembadwanden is alleen nuttig in combinatie met een kwalitatieve cover, net zoals het isoleren van een dak alleen nuttig is als u uw ramen gesloten houdt.

Voordelen

 • daling van de energiekosten
 • waterdichte isolatie
 • duurzaam HFO isolatieschuim
 • hoge isolatiewaarde (0,022 W/mK)
 • snel en eenvoudig systeem
 • geschikt voor elk type zwembad

inox

beton

HDPE

polyester & vinylester

polypropyleen

jacuzzi

METEN IS WETEN

De voordelen van zwembadisolatie uitgelegd.

1. Isoleert het materiaal van uw zwembad?

2. Thermische weerstand van een niet-geïsoleerd zwembad

3. Hoeveel energie gaat verloren als een zwembad niet geïsoleerd is?

4. Hoe isoleer je een zwembad?

Met de isolatie schuimsets willen we het energieverlies minimaliseren. De wanden van een standaard zwembad omvatten namelijk zo’n 40 m2 waarlangs energie verloren gaat. Tenzij we ervoor kunnen zorgen dat onze zwembadwanden deze warmte niet meer doorlaten.

1. Isoleert het materiaal van uw zwembad?

Het antwoord is NEE. De gebruikelijke zwembadmaterialen zoals beton, inox, polyester, HDPE,… staan niet bekend om hun isolerende eigenschappen. Als de fabrikant meld dat er een isolatielaag aanwezig is in de opbouw van het monoblock, kunt u vragen naar een Lambda-waarde van deze specifieke isolatielaag, en vaststellen dat, als die al opgegeven kan worden, deze verwaarloosbaar is.

Zwembaden zijn er in verschillende maten en vormen, en ook in verschillende materialen. Deze omvatten HDPE, beton, roestvrij staal, polyester of vinylester, enz. Elk specifiek materiaal heeft zijn eigen Lambda-waarde. Dit is de warmtegeleidingscoëfficiënt, en dus de mate waarin het materiaal warmte doorlaat. Hoe lager deze Lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Hier zien we de Lambda-waarden van de verschillende soorten op een rij.

 • Inox: 14 W/mK
 • Beton: 1,70 W/mK
 • Polyester: 0,05 W/mK
 • Vinylester: 0,25 W/mK
 • HDPE: 0,50 W/mK
 • Polypropyleen: 0,15 W/mK
 • PU-schuim: 0,022 W/mK

2. Thermische weerstand van een zwembad

Als we ook rekening houden met de dikte van de zwembadwand in zijn specifieke materiaal, komen we uit op de R-waarde. Dit is de warmteweerstand, en beschrijft dus hoe goed het materiaal het transport van warmte weerstaat. Hoe hoger deze waarde, hoe beter.

 • Inox: 0 m²K/W (1 cm materiaaldikte)
 • Beton: 0,18 m²K/W (30 cm materiaaldikte)
 • Polyester: 0,2 m²K/W (1 cm materiaaldikte)
 • Vinylester: 0,04 m²K/W (1 cm materiaaldikte)
 • HDPE: 0,02 m²K/W (1 cm materiaaldikte)
 • Polypropyleen: 0,07 m²K/W (1 cm materiaaldikte)
 • PU-schuim: 1,67 m²K/W (5 cm materiaaldikte)

Zwembad zonder isolatie

Zwembad met isolatie

3. Hoeveel energie gaat verloren als een zwembad niet geïsoleerd is?

Als we nu kijken hoeveel energie er verloren gaat per vierkante meter, en per graad verschil, komen we uit op de U-waarde. Deze waarde geeft de warmtegeleiding aan en moet zo laag mogelijk zijn. Een lage waarde betekent immers dat er weinig energie verloren gaat. Als we onderstaande waarden vergelijken, zien we dat 5 cm PUR-schuim de U-waarde van alle typen zwembaden drastisch verlaagt. Terwijl voor een betonnen zwembad het energieverlies 170 W/m2K bedraagt, verandert dit door het aanbrengen van het isolatieschuim in 0,6 (!!) W/m2K. En minder energieverlies is goed voor de portemonnee…

 • Inox: 1400 W/m²K
 • Beton: 170 W/m²K
 • Polyester: 5 W/m²K
 • Vinylester: 25 W²/mK
 • HDPE: 50 W/m²K
 • Polypropyleen: 7 W/m²K
 • PU-schuim: 0,6 W/m²K

Minder energie nodig = besparen

Niet alleen zal het zwembadwater aan het begin van het seizoen sneller opwarmen, er zal ook minder energie nodig zijn om het water tijdens de zomermaanden op temperatuur te houden. De eenmalige isolatiekost wordt gecompenseerd door besparingen op energiekosten op lange termijn. Gezien de steeds stijgende energieprijzen is dit een leuk extraatje waar u jarenlang profijt van zult hebben.

De U-waarde, de warmtegeleiding, komt neer op het wattage dat per m² verloren gaat per graad Celsius temperatuurverschil. Met een bodem van 12°C, en zwembadwater van 28°C, is het verschil 16°C. Voor een niet-geïsoleerd zwembad met 50 m2 wanden komt dit neer op een continu warmteverlies van (50 m2 x 16°C) x 5 = 4000W (waarbij 5 de U-waarde is van niet-geïsoleerd polyester).

Bij een geïsoleerd zwembad is dit verlies (50 m2 x 16°C) x 0,5 = 400W. De isolatielaag van 5 cm PUR-schuim vermindert dus het wattage dat nodig is om uw zwembad op temperatuur te houden met 3600W. Uitgaande van geen andere verliezen (door verdamping) en winsten (door zonlicht) betekent dit 24 x 3,6 kW = 86,4 kWh minder verlies. Tegen een tarief van €0,38/kWh (april 2023 – België) komt dit neer op een dagelijkse besparing van €33. Natuurlijk is er de invloed van de zon in de zomer die het warmteverlies tijdens een hittegolf compenseert, maar buiten het seizoen geldt deze berekening. Ook andere maatregelen, zoals een cover, dragen aanzienlijk bij tot de vermindering van bijkomende warmteverliezen.

Een laag PUR-schuim van 5 cm zorgt ervoor dat de warmtegeleiding bij elk type zwembadmateriaal afneemt tot 0,6 W/m²K.

Er gaat vrijwel geen warmte verloren door de ± 40 – 50 m2 zwembadwanden.

WIST JE DAT?

Bodem temperatuur

De bodemtemperatuur ligt het hele jaar door rond de 12°C. Alleen de eerste 40 cm van het aardoppervlak worden in de zomer warm. Dieper dan 40 cm blijft de temperatuur het hele jaar door vrijwel constant. Als we het zwembadwater verwarmen tot 28°C, is er wel 16 graden verschil tussen de bodem en het zwembadwater. Zonder isolatie aan de zijkanten van het zwembad gaat de warmte van het water door de wanden en zal de bodem opwarmen, en aan de andere kant zal de bodem het zwembadwater afkoelen.

4. Hoe isoleer je een zwembad?

Het isolatieschuim moet op een droge ondergrond worden gespoten. Dit garandeert een goede hechting. Vocht of condensatie bij het aanbrengen kan verhinderen dat het schuim zich aan het oppervlak hecht. Het oppervlak kan worden gedroogd met een doek of met behulp van een warmteblazer. Een tweede vereiste is dat het oppervlak stof- en vetvrij moet zijn. Ook dit voor een goede hechting.

Het verdient aanbeveling een eerste hechtlaag aan te brengen. Beweeg daartoe het pistool snel, en van een afstand over het oppervlak, zodat een nevellaag wordt aangebracht zodat delen van het oppervlak nog door het schuim heen zichtbaar zijn. Laat dit enkele minuten uitharden. Zodra u het schuim kunt aanraken en het niet meer aan uw handschoen kleeft, kunt u beginnen met het aanbrengen van de eerste echte laag PU-schuim.

Voor elke professional of bedrijf, geen machine nodig.

Het Froth-Pak systeem wordt gebruikt door zwembadinstallateurs die hun zwembaden isoleren. Zij kunnen dit doen in hun eigen bedrijf, of op locatie bij hun eindklant. Het isoleren van het zwembad kan in anderhalf uur gebeuren. Particulieren die hun zwembad willen isoleren, kunnen hun zwembadinstallateur contact met ons laten opnemen of zich rechtstreeks tot Fomicom wenden.

Froth-Pak 1900 systeem
 • Rendement: 80 m2 met 5 cm dikte
 • Hervulbare cilinders
 • Geen machine nodig
 • Snel en eenvoudig systeem
 • Waterdicht en schuim met hoge isolatiewaarde (0,022 W/mK)
 • 12 maanden houdbaar
Of contacteer uw regio manager:

Isolatieschuim tov PUR of PIR platen

Wanneer isolatieschuim tegen de muren wordt gespoten, ontstaat een naadloze en hermetisch afgesloten schil waar het grondwater niet doorheen kan. Dit is anders dan bijvoorbeeld bij isolatiepanelen, waar nog naden en kieren zijn waardoor grondwater kan infiltreren. Dit zijn koudebruggen die vermeden moeten worden.

Een isolatie is immers maar zo sterk als de zwakste schakel. Er kan echter een laag isolatieschuim over de panelen worden gespoten om ervoor te zorgen dat alle naden en kieren worden opgevuld en afgedekt. Dit komt ook de structurele sterkte van het geheel ten goede. Het gespoten isolatieschuim is een schuim met gesloten cellen, waardoor het geen vocht kan opnemen. Merk op dat dit niet bij elk type PU-schuim het geval is. Het is belangrijk de technische fiche te raadplegen en het percentage gesloten cellen op te zoeken.

Ontvang onze nieuwsbrief.