+32 50 40 51 70 info@fomicom.com

WYKSZTAŁCENIE

Tworzymy armię supurbohaterów! Edukując i organizując szkolenia, sprawiamy, że nasi klienci wiedzą, jakiego produktu używają. W ten sposób nasi klienci są prawdziwymi supurbohaterami. Przeczytaj więcej

DYSTRYBUCJA

Dzięki naszej siedzibie w Belgii możemy szybko dostarczać nasze systemy poliuretanowe FROTH-PAK [EU], FLOW-FOAM oraz FAST-PUR [poza UE] do klientów europejskich, a nawet do miejsc na całym świecie.
Przeczytaj więcej

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

W naszej fabryce o powierzchni 2400 m² specjalizujemy się w przetwarzaniu surowców z poliuretanu na wyroby gotowe dla kilku partnerów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Przeczytaj więcej

WYKONAWCA

Za pośrednictwem naszej spółki zależnej, PUR project, realizujemy prace izolacyjne dla przedsiębiorstw poszukujących partnera, który zajmie się izolacją obiektów przemysłowych, umożliwiając skoncentrowanie się na działalności podstawowej.

 

Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.purproject.be

WYKSZTAŁCENIE

We create an army of supurheros! Through education and training we make sure that all of our customers know what they are working with. That way, our customers are true supurheros. Read more

DYSTRYBUCJA

Located in Belgium we can quickly supply our European customers, and even world-wide, with our polyurethane systems FROTH-PAK [EU], FLOW-FOAM and FAST-PUR [non-EU].
Read more

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

In our 2400 m² factory we are specialised in turning polyurethane raw materials into finished products for several partners. Contact us for more information.
Read more

WYKONAWCA

With our subsidiary PUR project we execute insulation jobs for companies that are looking for a partner to insulate industrial objects so they can focus on their core business. Read more

O FIRMIE

Fomicom specjalizuje się w produkcji, marketingu i sprzedaży przenośnych, autonomicznych systemów poliuretanowych. Fomicom, z siedzibą w Maldegem [Belgia], oferuje szeroką gamę systemów poliuretanowych i urządzeń dla profesjonalnego użytkownika. Strategiczne położenie naszych biur oznacza, że możemy szybko dostarczać naszym europejskim klientom produkty i usługi wysokiej jakości.

Fomicom jest liderem na rynku w dziedzinie innowacji, które powstają z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko. Systemy piankowe produkowane przez Fomicom spełniają wytyczne przedstawione w protokole montrealskim z 1987 r. Produkty nie zawierają formaldehydu ani CFC. Większość systemów dwuskładnikowych jest dostępna w opakowaniu do wielokrotnego napełniania. Pianki poliuretanowe są łatwe w użyciu i nie wymagają wielkich inwestycji, jeśli chodzi o niezbędny sprzęt. Klienci mogą odwiedzić centralę w Maldegem – lub też przyjmować przedstawicieli u siebie – w celu przeprowadzania demonstracji i kursów. Fomicom gwarantuje doskonałe wsparcie w trakcie realizacji projektu klienta.

O FIRMIE

Fomicom specjalizuje się w produkcji, marketingu i sprzedaży przenośnych, autonomicznych systemów poliuretanowych. Fomicom, z siedzibą w Maldegem [Belgia], oferuje szeroką gamę systemów poliuretanowych i urządzeń dla profesjonalnego użytkownika. Strategiczne położenie naszych biur oznacza, że możemy szybko dostarczać naszym europejskim klientom produkty i usługi wysokiej jakości.

Fomicom jest liderem na rynku w dziedzinie innowacji, które powstają z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko. Systemy piankowe produkowane przez Fomicom spełniają wytyczne przedstawione w protokole montrealskim z 1987 r. Produkty nie zawierają formaldehydu ani CFC. Większość systemów dwuskładnikowych jest dostępna w opakowaniu do wielokrotnego napełniania. Pianki poliuretanowe są łatwe w użyciu i nie wymagają wielkich inwestycji, jeśli chodzi o niezbędny sprzęt. Klienci mogą odwiedzić centralę w Maldegem – lub też przyjmować przedstawicieli u siebie – w celu przeprowadzania demonstracji i kursów. Fomicom gwarantuje doskonałe wsparcie w trakcie realizacji projektu klienta.

WYKSZTAŁCENIE

UNIWERSYTET SUPURBOHATERÓW

 

Tworzymy armię supurbohaterów! Edukując i organizując szkolenia, sprawiamy, że nasi klienci wiedzą, jakiego produktu używają. W ten sposób nasi klienci są prawdziwymi supurbohaterami.

Dysponujemy zespołem świetnie wyszkolonych ekspertów – opiekunów klienta ds. pomocy technicznej – w Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce, którzy odwiedzają klientów w celu przeprowadzania szkoleń i pokazów oraz udzielania wszelkiego możliwego wsparcia. Fomicom dostarcza również wszelkie dokumenty dotyczące poszczególnych systemów poliuretanowych.

 

WYKSZTAŁCENIE

UNIVERSITY OF SUPURHEROS

 

We create an army of supurheros! Through education and training we make sure that all of our customers know what they are working with. That way, our customers are true supurheros.

With technical account managers in Belgium, Netherlands, France, Spain, Germany, Poland,… we have a team of well trained experts that visit customers to give trainings, demonstrations and supporting them in every possible way. Next to that, Fomicom provides all possible documents concerning our different polyurethane systems.

 

WYKSZTAŁCENIE

UNIVERSITY OF SUPURHEROS

 

We create an army of supurheros! Through education and training we make sure that all of our customers know what they are working with. That way, our customers are true supurheros.

With technical account managers in Belgium, Netherlands, France, Spain, Germany, Poland,… we have a team of well trained experts that visit customers to give trainings, demonstrations and supporting them in every possible way. Next to that, Fomicom provides all possible documents concerning our different polyurethane systems.

 

DYSTRYBUCJA

Fomicom to numer jeden wśród dystrybutorów przenośnych profesjonalnych systemów pianki poliuretanowej wykorzystywanych głównie w branży wytwórczej i budowlanej, w których wymagana jest pianka izolacyjna wysokiej jakości, a produkty standardowe nie są odpowiednim rozwiązaniem.

Oferując nasze produkty, które nie wymagają dużych inwestycji, szukamy razem z klientem rozwiązania dla jego problemów, do których zazwyczaj zaliczają się niepożądane mostki cieplne, trudności z dostępem, absorpcja wilgoci wywołująca korozję, niepożądana przepuszczalność powietrzna lub niedostateczna izolacja.

Dystrybucją, prowadzoną z naszego zakładu dystrybucyjnego w Maldegem, zajmują się nasi pracownicy techniczno-handlowi ds. sprzedaży, a także przeszkoleni dystrybutorzy. Poszczególnymi klientami zawsze zajmuje się ta sama osoba, od zamówienia po obsługę posprzedażną.

 

DYSTRYBUCJA

Fomicom is the number one distributor of portable professional polyurethane foam systems which are mainly applied in the manufacturing and construction industry, where high-quality insulation foam is required but where standard products do not offer a solution.

With our products, which do not require a major investment, we search together with the customer for solutions to their problems which mainly consist of unwanted thermal bridges, difficult access, corrosive moisture absorption, undesired air permeability or insufficient insulation.

Distribution takes place from our production facility in Maldegem via our own technical-commercial sales staff, but also through trained distributors. Customers are always followed up by the same person, from the very beginning until after the sale.

 

DYSTRYBUCJA

Fomicom is the number one distributor of portable professional polyurethane foam systems which are mainly applied in the manufacturing and construction industry, where high-quality insulation foam is required but where standard products do not offer a solution.

With our products, which do not require a major investment, we search together with the customer for solutions to their problems which mainly consist of unwanted thermal bridges, difficult access, corrosive moisture absorption, undesired air permeability or insufficient insulation.

Distribution takes place from our production facility in Maldegem via our own technical-commercial sales staff, but also through trained distributors. Customers are always followed up by the same person, from the very beginning until after the sale.

 

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

Fomicom jest dostawcą prowadzącym produkcję na zlecenie w zakresie napełniania butli ciśnieniowych systemami PUR. Dzięki naszym bardzo elastycznym stacjom napełniania możemy napełniać bardzo szybko różnego rodzaju opakowania jedno- lub dwuskładnikowymi systemami poliuretanowymi.

Stacje napełniania są wyposażone w sterowanie cyfrowe i zapisują wszystkie dane, dzięki czemu jesteśmy niezawodnym partnerem dla Twojej produkcji. Po produkcji wykonujemy niezbędne kontrole jakości i przechowujemy produkty w naszym magazynie.

W razie potrzeby możemy również zbierać zamówienia i realizować transport w całej Europie. Głównym atutem w tym względzie jest położenie naszej centrali w Maldegem, w Belgii, w pobliżu dużych portów w Antwerpii i Rotterdamie.

Dysponujemy też niezbędną, własną wiedzą specjalistyczną w zakresie przeprowadzania testów oraz przygotowywania próbek wymaganych np. do testów wg norm CE.

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

Fomicom is a contract manufacturing supplier for the filling of PUR systems in pressure cylinders. With our very flexible filling stations we can, in short term, fill different packaging with one or two-component polyurethane systems.

The filling stations are digitally controlled and keep all data so that we are a reliable partner for your productions. After production we carry out the necessary quality checks and store the products in our warehouse.

If desired, we can also carry out order picking and transport throughout Europe. Our central location in Maldegem, Belgium, near the important ports of Antwerp and Rotterdam is a major asset.

We also have the necessary expertise in-house for testing or for making samples required for e.g. CE standards testing.

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

Fomicom is a contract manufacturing supplier for the filling of PUR systems in pressure cylinders. With our very flexible filling stations we can, in short term, fill different packaging with one or two-component polyurethane systems.

The filling stations are digitally controlled and keep all data so that we are a reliable partner for your productions. After production we carry out the necessary quality checks and store the products in our warehouse.

If desired, we can also carry out order picking and transport throughout Europe. Our central location in Maldegem, Belgium, near the important ports of Antwerp and Rotterdam is a major asset.

We also have the necessary expertise in-house for testing or for making samples required for e.g. CE standards testing.

WYKONAWCA

With our subsidiary PUR project we execute insulation jobs for companies that are looking for a partner to insulate industrial objects so they can focus on their core business.

 

Visit www.purproject.be for more info

WYKONAWCA

With our subsidiary PUR project we execute insulation jobs for companies that are looking for a partner to insulate industrial objects so they can focus on their core business.

 

Visit www.purproject.be for more info

WYKONAWCA

With our subsidiary PUR project we execute insulation jobs for companies that are looking for a partner to insulate industrial objects so they can focus on their core business.

 

Visit www.purproject.be for more info

Rozpocznij prenumeratę naszego newslettera.